Trapezni lim – STRONG

posted in: Nekategorisano | 0

Trapezni lim STRONG ima izuzetno veliku nosivost i mnogo različitih mogućnosti primjene čime se arhitektima i projektantima ostavlja velika sloboda pri projektovanju.

Ovaj visokonosivi profil se koristi i kao stropni i kao krovni lim, gdje u odgovarajućoj debljini lima može da zadovolji i raspone nosača do 5 m1. Upotrebljava se i kao sastavni dio tzv. HI-Bond-a, kao nosač – tercijarna konstrukcija kod krovova sa blagim nagibom. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra trapeznog lima STRONG.

Pokrivna širina visokonosivog trapeznog profila STRONG je 900 mm,a visina rebra 80 mm. Dužinu ovog trapeznog lima, boju i debljinu određuje kupac, a najoptimalnije rješenje će se postići u konsultaciji sa našim projektnim biroom. Debljina materijala koji se koristi za proizvodnju visoko nosivog profila STRONG je u rasponu od 0,70 mm do 1,25 mm.

Trapezno profilisani lim STRONG ima izuzetnu nosivost pri velikim opterećenjima u kombinaciji sa PVC varenom folijom sa gornje strane, bilo da se ugrađuje kao krovni ili kao stropni lim. STRONG, trapezno profilisani lim se standardno isporučuje sa dodatnim ojačanjima u donjoj zoni lima koji stvaraju bolji estetski efekat ali i dodatno ojačavaju ovaj lim tako da trapezno profilisani lim sa ojačanjima omogućava brzu, laku i bezbjednu montažu.

STRONG se proizvodi od čeličnog pocinčanog plastificiranog bojenog lima, a može se koristiti i drugi materijali kao što su pocinčani lim i sl.
Trapezni lim STRONG je fleksibilno rješenje, jer se može postavljati na različite tipove podkonstukcije od betonske, čelične, drvene i sl, a pričvršćava se specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima. Ugradnju ovog profila trebaju raditi stručna lica osposobljena za te vrste posla.

Trapezni lim STRONG posjeduje izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti, što je verificirano od strane IMK – Instituta za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i odgovarajuće Certifikate o primjenjenim repromaterijalima.

PRIPREMA PODKONSTRUKCIJE

PRATEĆI ELEMENTI

MONTAŽA