Kontejneri

posted in: Nekategorisano | 0

Tehničke karakteristike:
-Mobilni kontejner za kućni čvrsti otpad, 1100 litara, standard DIN 30700
-Napravljen od  čelika 1,25 do 1,5 mm
-Toplopocinčan
-Klizni, opružno pogonjeni, zaobljeni poklopac
-Nožna kočnica na dva prednja točka, opcionalno sa ručnom kočnicom
-4 točka, svi obrtni i vijcima spojeni na tijelo
Garancija: 2 godina za sve dijelove
Garancija: 5 godina za AKZ

Prednost kontejnera 1,1 m3 u odnosu  na sve ostale sudove za smeće su:
1.    Produktivnost pri utovaru smeća u Autosmećar i transport do deponije je 4 puta veća nego kod ostalih sudova za smeće.
2.    Sa manjim brojem Autosmećara obavlja se isti posao.
3.    Radnici koji rade na iznošenju smeća nisu izloženi fizičkim naporima, jer se kontejner diže, istresa u Autosmećar i spušta prazan na zemlju, pomoću istresača ugrađenog na Autosmećaru, čiji je proizvođać takođe naša firma.
4.    Zauzimaju manji prostor pored zgrade.
5.    Stabilan je i ne može se prevrnuti nezavisno od nagiba i konfiguracije zemljišta, ni  neovlašćeno pokretati,  sem radnika gradske čistoće, jer je snabdjeven sigurnim kočnicama, te se fiksira po želji na određeno mjesto.
6.    Veća je zapremina kontejnera, pa i kabasto smeće se može staviti u njega.
7.    Ima poklopac koji se pomoću opruge automatski zatvara te smarad iz smeća ne prodire van i ne zagađuje okolinu.
8.    Estetski je ljepši od svih sudova  za smeće, uklapa se u sve urbane sredine i iz njega se smeće ne vidi, te se može locirati i na trotoaru naselja-grada.
9.    Vijek trajanja mu je najmanje 10 godina i veći je nego kod ostalih sudova za smeće, jer je izrađen od kvalitetnog lima i zaštićen toplim cinčanjem.
10.    Jeftini je od svih drugih sudova za smeće obzirom na vijek trajanja i kapacitet prijema smeća.
11.    Opciononalno isporučujemo sa nožnom kočnicom ili kočnicom sa polugom