Trapezni lim – MASTER

posted in: Nekategorisano | 0

Trapezno profilisani lim MASTER kao osnovnu karakteristiku ima izdržljivost pri velikim opterećenjima. MASTER se standardno isporučuje sa dodatnim ojačanjima u donjoj zoni lima koji stvaraju bolji estetski efekat na krovu ali i dodatno ojačavaju ovaj profil. MASTER, trapezno profilisani lim omogućava brzu, laku i jednostavnu montažu.

Ekonomičnost i široke mogućnosti primjene su osnovna prednost ovog profila.Pokrivna širina trapeznog lima MASTER je 1.000 mm,a potrebnu dužinu,debljinu i boju određuje kupac.

MASTER se proizvodi od čeličnog pocinčanog plastificiranog bojenog lima, a može se koristiti i drugi materijali kao što su aluminijski bojeni lim, pocinčani lim i sl.
Važno je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rješenje za krovove koji su izloženi ekstemnim utjecajima iz atmosfere (cementare, morska so, blizina hemijskog kompleksa i sl.), te da se koristi kod proizvodnje i montaže raznih sušara.Visina rebra kod ovog profila je 40 mm.

Trapezni lim MASTER je fleksibilno rješenje, jer se može postavljati na različite tipove podkonstukcije od betonske, čelične, drvene, itd. Pričvršćava se specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima. Ugradnju ovog profila trebaju raditi stručna lica osposobljena za ugradnju.

Trapezni lim MASTER posjeduje izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti što je verificirano od strane IMK – Instituta za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i odgovarajuće Certifikate o primjenjenim repromaterijalima.

PRIPREMA PODKONSTRUKCIJE

PRATEĆI ELEMENTI

MONTAŽA