Korpa za otpad

posted in: Nekategorisano | 0

Korpa za otpad, zapremine 90 litara je predviđena za skupljanje kućnog smeća, a radi trajnosti je zaštičena od uticaja kiseline koja se javlja u smeću sa toplim pocinčavanjem. Opremljena je poklopcem koji se otvara prilikom utovara i pražnjenja preko obrtnih oslonaca.
Tehničke karakteristike:
-Mobilna kanta za čvrtsi kućni otpad, zapremine 90 litara
-Napravljena od dekapiranog čelika (1,25-1,5mm), toplo pocinčana
-Omogućen je utovar u autosmečarske nadgradnje sa univerzalnim podizačima kanti i kontejnera, prema DIN standardu