Lim u obliku crijepa – ELITE

posted in: Nekategorisano | 0

Lim u obliku crijepa ELITE je valovito profilisani lim koji je u velikoj mjeri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.

Jedan od razloga koji ovaj profil stavlja u red najboljih krovopokrivača je njegov izuzetno lijep izgled.

Druga bitna karakteristika je izrada tabli na potrebnu dužinu zahtjevanu od investitora, što dalje omogućava laganu montažu.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepa ELITE je 1.100 mm, a njihova ukupna širina iznosi 1.185 mm.

Dužinu i boju table određuje kupac prema svojim željama. Dužina svakog pojedinačnog crijepa je standardno 350 mm, a visina vala je 28 mm.

Također, možemo raditi dužinu crijepa na bilo koju mjeru po zahtjevu kupca. Table lima u obliku crijepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima, a ugradnju ovog krovnog pokrivača trebaju raditi stručna lica osposobljena za tu vrstu posla.

PRIPREMA PODKONSTRUKCIJE

PRATEĆI ELEMENTI

MONTAŽA