Lim u obliku crijepa

posted in: Nekategorisano | 0

Lim u obliku crijepa je visokokvalitetni proizvod nastao kao rezultat dugotrajnog istraživanja na području profilacije limova. U velikoj mjeri su zastupljeni na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata, od malih montažnih kuća i vikend objekata, preko individualnih stambenih kuća, do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata, a posebno su prilagođeni za danas veoma aktuelne nadogradnje objekata, gdje su se praktično pokazali kao najbolje rješenje.

Prilagodljivost krovnih limova u obliku crijepa se očituje u mogućnostima njegove primjene na gotovo svim tipovima krova, pri čemu se investitoru omogućava da sam odabere željeni izgled krova i da pri tome ne mora voditi računa o ograničenjima krovnog pokrivača kao kod klasičnih krovova. Po svom dizajnu lim u obliku crijepa je sličan klasičnom pokrovu, a istovremeno otklanja sve njegove nedostatke.

Posebno treba naglasiti postojanost i izdržljivost krovnih limova u obliku crijepa, i to u svim klimatskim uslovima. Pošto se krovni limovi u donju zonu krovnog lima pričvrščuju specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podloškom, to im daje izuzetnu čvrstoću i čini ih otpornim na jake vjetrove, led i grad. Uz odgovarakuću pripremu krovne konstrukcije i izolacije postiže se odlična zvučna i termička izolacija. Profil krovnog lima je projektovan na način da i sam apsorbira buku prilikom padanja kiše ili grada.

Mala težina krovnih limova olakšava njihov transport, istovar i podizanje ploča krovnog lima, a sama konstrukcija krova ne mora biti robusna kao kod klasičnih pokrova koji upijaju vodu i time dodatno opterećuju krovnu konstrukciju.

Krovni limovi se proizvode i isporučuju u pločama one dužine kakvu kupac želi, tako da nema gubitka materijala, a montaža je puno jednostavnija i preciznija. Ugradnju lima u obliku crijepa trebaju raditi stručna lica, osposobljena za tu vrstu posla.