Ravni i rasječeni limovi

posted in: Nekategorisano | 0

Ravni i rasječeni limovi koje nudi Alternativa obuhvataju širok spektar limova različitih namjena.

U našoj ponudi možete naći:
– Tvrde limove kvaliteta DX51D koji su namjenjeni mašinskoj profilaciji i savijanju,
– Polutvrde limove kvaliteta DX52D i PLX koji su namjenjeni falcanju,
– Meke limove kvaliteta DX53D koji su namjenjeni proizvodnji oluka i cijevi.

Također, u našoj ponudi se uvijek nalaze limovi različitih površinskih zaštita pa tako nudimo:
poliester, mat poliester, plastisol, pural, pocinčane limove, inox limove, kao i limove prema pojedinačnom zahtjevu kupca.
Svi limovi koje koristimo i nudimo posjeduju odgovarajuće certifikate o kvalitetu i ateste o sigurnosti i trajnosti materijala.