Rezervoari

posted in: Nekategorisano | 0

Novo u proizvodnom programu firme su podzemni i nadzemni rezervoari za sve vrste tekućih goriva, te za pitku i tehnološku vodu. Rezervoare radimo u veličinama od 3 do 100 m3, sa jednoplaštnom ili dvoplaštnom oblogom, te kao jednokomorne ili višekomorne rezervoare. Tehnologija izrade je po standardu JUS.MZ.014, odnosno DIN 6608. Rezervoari se ispituju na vodonepropusnost pod pritiskom od 2 bar, te na elektroneprobojnost izolacije na 14000 V. U sklopu rezervoara se isporučuju ankeri, pojasevi za pričvršćenje sa vijcima, kontrolni šaht dim: 100x100cm i slijepi kontrolni otvori sa dihtungom i vijčanom robom. Prateća dokumentacija koja se predaje uz rezervoar je elaborat koji sadrži ateste ugrađenih materijala, ateste varioca i izvještaje o ispitivanju nepropusnosti rezervoara i izolacije.