Kasetni sistemi

posted in: Nekategorisano | 0

Kasetni sistem je proizvod od čeličnog, pocinčanog, bojenog, plastificiranog lima savijenog sa sve četiri strane. Kasetu definiraju osnovne četiri dimenzije: širina, visina, dubina kasete i širina fuge.
Preporučene veličine kaseta zavise od sirovine, debljine materijala, načina pričvršćivanja za podkonstrukciju, od jačine udara vjetra, temperaturnih dilatacija i slično.Dimenzije kaseta se određuju na osnovu svakog projekta pojedinačno, a prema šemi minimalnih i maksimalnih kaseta, te u zavisnosti od debljine materijala.
Dozvoljene dimenzije kaseta za različite debljine limova su predstavljene ispod:
Debljina lima 1,50 mm: 500 x 2500, 600 x 2200, 700 x 1900, 800 x 1600, 900 x 1300, 1000 x 1000 mm
Debljina lima 1,20 mm (1,25 mm): 400 x 2300, 500 x 2000, 600 x 1700, 700 x 1400, 800 x 800 mm
Debljina lima 1,00 mm: 400 x 1200, 500 x 800, 600 x 600 mm. Širina fuge između kaseta iznosi od 15 do 60 mm.
U našem proizvodnom asortimanu nudimo fasadni i stropni kasetni sistem koji se najčešče koristi kod oblaganja fasada, stropova i podgleda bilo koje vrste objekata, benzinskih pumpi, trgovačkih i administrativnih centara. Postavljanje kasetne obloge mora biti planirano u ranoj fazi izgradnje objekta, sa naročitim osvrtom na otvore i podkonstrukciju fasade.

Fasadni kasetni sistem

Kasetni sistem fasade nudi raznovrstan izbor u kreiranju fasade. Alternativa d.o.o. Sarajevo u svom asortimanu proizvoda nudi i kasetnu oblogu fasade koja omogućava niz rješenja u smislu ritma, boje i dimenzija kaseta. Fasadne kasete se proizvode u standardnim dimenzijama prema navedenoj specifikaciji, ili po želji kupca, a u okviru navedenih minimalnih i maksimalnih dimenzija. Preklopna lajsna omogućava kombinaciju različitih boja lajsne i kasete što otvara velike mogućnosti u oblikovanju fasade. Kasetna fasadna obloga se montira na čeličnu ili drvenu podkonstrukciju sa postavljanjem termoizolacije, PVC i PV folije. Ovakve fasade se u pravilu rade kao ventilirane.

Stropni kasetni sistem

Stropne kasete se proizvode od strukturnog čelika, pocinčanog, plastificiranog lima u standardnim dimenzijama prema specifikaciji. Podkonstrukcija stropne kasetne obloge se radi od čeličnih, pocinčanih profila, valjanih profila ili čeličnih cijevi pravougaonog i kvadratnog presjeka.