Profili za malterisanje

posted in: Nekategorisano | 0

Profili za malterisanje su neizbježni u cilju ekonomičnog i preciznog izvođenja radova sa tradicionalnim cementnim i krečnim malterima. Profili se rade od čeličnog pocinčanog lima i kada se koriste u vlažnim prostorijama moraju biti potpuno zaštićeni malterom.
Ugradnja profila je jednostavna. Isti se fiksiraju malterom za ljepljenje na podlogu nakon čega se postavljaju vodilice pomoću zategnutog kanapa.
Pocinčane čelične profile je zabranjeno sjeći brusilicom kako nebi došlo do oštećenja sloja cinka, što može dovesti do korodiranja profila.
Al-steel d.o.o. pored standardnih, proizvodi  i dužine profila po želji kupca.