Korpa za otpad

posted in: Nekategorisano | 0

Korpa za otpad, zapremine 90 litara je predviđena za skupljanje kućnog smeća, a radi trajnosti je zaštičena od uticaja kiseline koja se javlja u smeću sa toplim pocinčavanjem. Opremljena je poklopcem koji se otvara prilikom utovara i pražnjenja preko obrtnih … Continued

Ralica za snijeg

posted in: Nekategorisano | 0

Tehnički podaci: Dužina:                 2,8 m Visina:                  0,85m Širina plužanja:     2,5 m Brzina plužanja:    35 km/h Montaža:               na šasiju vozila Upravljanje:          iz kabine svjetlosna signalizacija: rotaciona svijetla na krovu kabine i dodatna svijetla za osvjetljavanje puta ugrađena su na kabini vozila … Continued

Rezervoari

posted in: Nekategorisano | 0

Novo u proizvodnom programu firme su podzemni i nadzemni rezervoari za sve vrste tekućih goriva, te za pitku i tehnološku vodu. Rezervoare radimo u veličinama od 3 do 100 m3, sa jednoplaštnom ili dvoplaštnom oblogom, te kao jednokomorne ili višekomorne … Continued

Kontejneri

posted in: Nekategorisano | 0

Tehničke karakteristike: -Mobilni kontejner za kućni čvrsti otpad, 1100 litara, standard DIN 30700 -Napravljen od  čelika 1,25 do 1,5 mm -Toplopocinčan -Klizni, opružno pogonjeni, zaobljeni poklopac -Nožna kočnica na dva prednja točka, opcionalno sa ručnom kočnicom -4 točka, svi obrtni … Continued