Termo panel – TOPTERM KP5

posted in: Nekategorisano | 0

Termo panel krovni TOPTERM KP5 se sastoji od dva čelična, pocinčana, plastificirana lima između kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Raspon debljina krovih panela koje proizvodi Alternativa d.o.o. se kreće od 50 do 120 mm, ovisno o željama kupca i namjeni objekta.

Pored standardnog čeličnog, pocinčanog, plastificiranog lima, za gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao što su pocinčani lim, aluminijski lim i sl.
Kompletan asortiman TOPTERM KP posjeduje izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti što je verificirano od strane IMK – Instituta za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu.

Pored atestne dokumentacije za nosivost, Alternativa d.o.o. posjeduje i Certifikat o vatrootpornosti klase B prem EN 13501-1:2007 koji je urađen od strane renomiranog austijskog Instituta IBS – Linz.

Na profilisanim limovima se nalazi i zaštitna folija, koja se nakon završene montaže obavezno skida. Krovni termoizolacioni paneli TOPTERM KP5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 3°. Za nagibe od 3-4° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdužnom preklopu.

UPUTSTVO ZA SKLADIŠTENJE I UGRADNJU